تمرین ایکس بادی چیست؟

تمرین ایکس بادی چیست؟

تمرین ایکس بادی ای ام اس یک سیستم بدن سازی است که اخیرا استفاده می شود. ایکس بادی خودش را اینگونه معرفی میکند: تکنولوژی امواج متقاطع ، جایی که شما میتوانید بیش از 500 کالری را فقط دریک جسله 20 دقیقه ای بسوزانید. ای ام اس به معنی : تحریک الکتریکی عضلات می باشد. یک سیستم تمرین کامل بدنی است که از ضربات متداول استفاده می کند به این صورت که بدن شما در اثر ضربات الکتریکی پیامی برای حرکت دادن عضلات میفرستد. جدا از این ، به طور وسیعی نیرو می افزاید.