تفاوت تردمیل و اسکی فضایی

تفاوت تردمیل و اسکی فضایی

الپتیکال و تردمیل دو نوع از رایج ترین دستگاههای هوازی موجود در ورزشگاهها هستند. هر دو دستگاه می توانند در تمرینات قلب و عروق موثر باشند و به سوخت کالری و بهبود ظرفیت هوازی کمک میکنند، اما هر دستگاه مزایا و معایب منحصر به فردی دارد. آیا الپتیکال یا تردمیل در سوختن کالری موثر هستند؟ کدام دستگاه را باید برای تمرینات هوازی انتخاب کنید؟ بیشتر این پرسش ها در این مقاله پاسخ داده خواهد شد، که به بررسی مزایا و معایب هر روش تمرینی و کشف برخی مطالعات پژوهشی خواهیم پرداخت.

کدام یک بهتر است دوچرخه یا الپتیکال

کدام یک بهتر است دوچرخه یا الپتیکال

بیشتر باشگاه ها یک منطقه هوازی دارند که دارای دستگاه هایی از قبیل الپتیکال و دوچرخه های ثابت ورزشی هستند. هر دوی این وسایل ورزشی میتوانند به سوخت چربی وافزایش ظرفیت هوازی کمک کنند بستگی دارد که چگونه از آن استفاده کنیم. قبل از آن که تصمیم بگیرید که کدام یک برای شما مناسب تر است ابتدا اهداف خود را تعیین کنید.