مضرات ایکس بادی برای بدن

مضرات ایکس بادی برای بدن

کارشناسان در مورد تحریک الکتریکی بدن هشدار می دهند! گروهی از پزشکان در مورد استفاده از تحریک عضلانی کلیه بدن در تمرینات فیزیکی هشدار داده و ادعا می کنند که می تواند موجب آسیب عضلانی شود. در نامه ای که در این هفته در (بی ام جی) منتشر شد، پزشکان مرکز پزشکی کاپلان اسرائیل علیه استفاده از روش های تمرینی ایکس بادی هشدار دادند و می گویند در تمرین فرد از طریق الکترود هایی که در سراسر بدن پوشانده شده است تشدید می شود و عضلات را میبندد و روی قدرت و تمرینات قلبی شخص تاثیر میگذارد.

تمرین ایکس بادی چیست؟

تمرین ایکس بادی چیست؟

تمرین ایکس بادی ای ام اس یک سیستم بدن سازی است که اخیرا استفاده می شود. ایکس بادی خودش را اینگونه معرفی میکند: تکنولوژی امواج متقاطع ، جایی که شما میتوانید بیش از 500 کالری را فقط دریک جسله 20 دقیقه ای بسوزانید. ای ام اس به معنی : تحریک الکتریکی عضلات می باشد. یک سیستم تمرین کامل بدنی است که از ضربات متداول استفاده می کند به این صورت که بدن شما در اثر ضربات الکتریکی پیامی برای حرکت دادن عضلات میفرستد. جدا از این ، به طور وسیعی نیرو می افزاید.