تمرینات فوق آهسته یا سوپر اسلو (super slow)چیست؟

تمرینات فوق آهسته یا سوپر اسلو (super slow)چیست؟

آموزش بسیار آهسته در ابتدا توسط بدنسازان در سال 1940 مورد استفاده قرار گرفت. در آن زمان، آن را به عنوان "انقباض عضلانی با اندازه گیری حرکات" نامگذاری کرده بودند و شامل یک دوره بلند 10 ثانیه و یک دوره کاهش 10 ثانیه بود. مثلا کسی که سعی کند یک حلقه دمبل را در مدت طولانی بالا نگه دارد، میدانید که این احتیاج به صبر و شکیبایی و زمان زیادی دارد .