کدام یک بهتر است دوچرخه یا الپتیکال

کدام یک بهتر است دوچرخه یا الپتیکال

بیشتر باشگاه ها یک منطقه هوازی دارند که دارای دستگاه هایی از قبیل الپتیکال و دوچرخه های ثابت ورزشی هستند. هر دوی این وسایل ورزشی میتوانند به سوخت چربی وافزایش ظرفیت هوازی کمک کنند بستگی دارد که چگونه از آن استفاده کنیم. قبل از آن که تصمیم بگیرید که کدام یک برای شما مناسب تر است ابتدا اهداف خود را تعیین کنید.

تفاوت بین دوچرخه ثابت ورزشی و تردمیل

تفاوت بین دوچرخه ثابت ورزشی و تردمیل

دوچرخه و تردمیل هر دو ورزشی موثر برای قلب و عروق هستند، که در انواع اندازه ها، مدل ها و مارک های تجاری مختلف وجود دارند و هر دو در مقاوت، برنامه و زمان قابل تنظیم هستند. بسیاری از مدل ها شامل شاخص های نرخ ضربان نبض روی دسته هایشان هستند. اما هنگامی که زمان انتخاب بین دستگاه ها فرا میرسد مهم است که تفاوت های عمده و تاثیر آن را بدانید.