نحوه ی روغن کاری تردمیل

نحوه ی روغن کاری تردمیل

یکی از روش هایی که خیلی به طول عمر یک تردمیل کمک می کند روغن کاری تسمه تردمیل است . این کار باید به موقع انجام شود در غیر این صورت به موتور و برد تردمیل فشار زیادی وارد می شود.