کلید های اساسی برای از بین بردن چربی شکم

کلید های اساسی برای از بین بردن چربی شکم

اگر میخواهید شکم خود را کوچک کنید، راهی بهتر برای انجام این کار وجود دارد تا سعی کنید خود را خسته کنید.در واقع، تحقیقات نشان داده است که انجام تمرینات شکمی به تنهایی - حتی زمانی که پنج روز در هفته به مدت شش هفته انجام می شود - هیچ تأثیری بر ذخیره چربی زیر جلدی و دور شکم ندارد. جنیفرکوهن در مجله فوربز پشنهاد میکند از اتراتژی هایی استفاده کنید که کورتیزول را احیا میکند ( کورتیزول یک هورمون است که باعث کاهش چربی در ناحیه شکم میشود). یکی از راه هایی که کمک میکند به این هدف دست یابید کاهش استرس در زندگی روزمره است. چون استرس موجب افزایش سطح کورتیزول می شود. کوهن به برخی از استراتژی های دیگر که به کاهش سطح کورتیزول کمک میکند اشاره میکند.