نحوه ی روغن کاری تردمیل

نحوه ی روغن کاری تردمیل

روش روغن کاری تردمیل:

روغن کاری باعث افزایش طول عمر تسمه و موتور ،کاهش اصطکاک و روان شدن تسمه تردمیل می شود. در هر دفعه روغن کاری حدودا باید حدودا 20 میلی لیتر (1/6 بطری) روغن سیلیکون استفاده شود روغن سلیکون

اگر تردمیل را به تازگی خریداری کرده اید تا 80 ساعت نیاز به روغن کاری ندارد اما پس از این مدت باید حتما هر 30 ساعت استفاده از دستگاه نسبت به روغن کاری تردمیل اقدام شود.

1-ابتدا سطح نوار نقاله را با دستمال خشک کاملا تمیز کنید

2-لبه ی نوار تردمیل را حدود 20 سانتی متر از سطح تخته بلند کرده و خروجی نازل روغن را زیر نوار نقاله قرار دهید(خروجی نازل در وسط پیست قرار بگیرد)

3- به صورت خطوط مارپیچ روغن را زیر نوار بریزید و پس از هر دفعه ریختن نوار را 20 سانتی متر با دست به سمت خارج بکشید.

4-برای این که نوار را راحت تر به عقب بکشید میتوانید با آچار آلن (شماره 6) که همراه تردمیل است، پیچ های رگلاژ تحتانی تردمیل را هر کدام 10 دور خلاف جهت عقربه های ساعت شل کنید (در جهت باز کردن پیچ بچرخانید).

5- بعد از روغن کاری پیچ های رگلاژ را هر کدام 10 دور در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا سفت شوند.

 خرید روغن تردمیل

نظرات کاربران

نظر بدهید