بازدید : 8954

دسته بندی : تجهیزات کراس فیت

برند : خانه آرامش

4 کیلویی
کاربرد : تمرینات ورزشی و کراس فیتاز این وسیله ی ورزشی در رشته های قدرتی و آمادگی جسمانی هم چون کراس فیت ، تی آر ایکس و ...استفاده میشود.

استفاده از این وسیله باعث رشد و فرم گیری عضلات بدن می شود

ViPR  پل میان جنبش و قدرت است.

این ورزش ترکیبی ، باعث افزایش سرزندگی ، افزایش عملکرد و  قدرت بدنی ورزشکاران می شود.