بازدید : 9315
رنگ:قیمت: 6,000 تومان


قیمت: 12,000 تومان


قیمت: 21,000 تومان


قیمت: 27,000 تومان

دسته بندی : تجهیزات کراس فیت

برند : تراباند

در وزن های مختلف
فروش به صورت جفتوزنه ها شنی مچ مناسب برای حرکات فیزیوتراپی و بهبود حرکت
0.5 کیلوگرم   زرد
1 کیلوگرم   قرمز
1.5 کیلوگرم  آبی
2 کیلو گرم   نارنجی
2.5 کیلوگرم  سبز
کمک به درمان ناتوانی های حرکتی