بازدید : 10040

دسته بندی : تجهیزات کراس فیت

برند : تراباند

کش حلقه ای تمرینی
برند Thera-band
جهت استفاده ی بدن سازی و توان بخشیکش لوپ ترا باند

در 4 اندازه ی مختلف (مقاومت متفاوت)

محصول امریکا

ترتیب ضخامت کش لوپاز زیاد به کم  :مشکی-بنفش-سبز-زرد